Dobrodošli v storitvi ESPD

  • Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) je lastna izjava o finančnem statusu podjetja, njegovih sposobnostih in ustreznosti za postopek javnega naročanja. Na voljo je v vseh jezikih EU in se uporablja kot predhodni dokaz o izpolnjevanju pogojev iz postopkov javnega naročanja v celotni EU. Po zaslugi ESPD ponudnikom ni treba več predložiti vseh listinskih dokazov in različnih obrazcev, ki so jih prej uporabljali pri javnem naročanju v EU, kar pomeni znatno poenostavitev dostopa do priložnosti, ki jih prinaša čezmejno oddajanje ponudb. Od oktobra 2018 naprej se bo ESPD zagotavljal izključno v elektronski obliki.

    Evropska komisija zagotavlja brezplačno spletno storitev za kupce, ponudnike in druge strani, ki so zainteresirane za elektronsko izpolnjevanje obrazca ESPD. Spletni obrazec lahko izpolnite, natisnete in nato pošljete kupcu skupaj s preostalo ponudbo. Če postopek poteka elektronsko, lahko ESPD izvozite, shranite in predložite elektronsko. ESPD, predložen v prejšnjem postopku javnega naročanja, lahko ponovno uporabite, če so te informacije še vedno točne. Ponudniki so lahko izključeni iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarjajo, če so informacije iz ESPD resno napačno prikazane, se prikrivajo ali pa jih ni mogoče podpreti z dokazili.

    Za več informacij o ESPD, kliknite tu

    Če želite odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja o ESPD, si oglejte zloženko s pogosto zastavljenimi vprašanji

Kdo ste?

Kaj želite storiti?

 

Kaj želite storiti?

Naloži dokument

Naložite zahtevek ESPD ali odgovor ESPD

Naloži dokumente

Naložite zahtevek ESPD javnega naročnika Naložite vaš stari odgovor ESPD

Kje je sedež vašega javnega naročnika?

Kje je sedež vašega podjetja?

Izberite državo.


ESPD-N