Vitajte v službe jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie

  • Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) je vlastné vyhlásenie podniku o jeho finančnom stave, schopnostiach a vhodnosti pre postup verejného obstarávania. Je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ a používa sa ako predbežný dôkaz o splnení podmienok požadovaných v rámci postupov verejného obstarávania v celej EÚ. Vďaka jednotnému európskemu dokumentu pre obstarávanie už uchádzači nemusia predkladať úplné listinné dôkazy a rôzne formuláre, ktoré sa v minulosti v obstarávaní v rámci EÚ používali, čo znamená výrazné zjednodušenie prístupu k cezhraničným príležitostiam verejného obstarávania. Od októbra 2018 bude JED poskytovaný výlučne v elektronickej forme.

    Európska komisia poskytuje bezplatnú webovú službu pre kupujúcich, uchádzačov a iné subjekty, ktoré majú záujem vyplniť JED elektronicky. Online formulár je možné vyplniť, vytlačiť a potom odoslať kupujúcemu spolu so zvyškom ponuky. Ak postup prebieha elektronicky, JED je možné exportovať, uložiť a predložiť elektronicky. JED predložený v rámci predchádzajúceho postupu verejného obstarávania je možné znovu použiť, pokiaľ sú informácie stále správne. V prípade závažného skresľovania informácií uvedených v JED, zadržania takýchto informácií alebo ak nie je možné takéto informácie doložiť podpornými dokumentmi, môžu byť uchádzači vylúčení z postupu obstarávania, alebo môžu byť predmetom stíhania.

    Ak chcete získať ďalšie informácie o jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie kliknite sem.

    Odpovede na najčastejšie kladené otázky o JED nájdete v tomto dokumente: Často kladené otázky

Kto ste?

Čo by ste chceli urobiť?

 

Čo by ste chceli urobiť?

Nahrať dokument

Nahrajte žiadosť alebo odpoveď týkajúcu sa JED

Nahrať dokumenty

Nahrajte žiadosť verejného obstarávateľa týkajúcu sa JED Nahrajte staršiu odpoveď týkajúcu sa JED, ktorú ste poskytli

Kde má sídlo váš obstarávateľ?

Kde má sídlo váš podnik?

Vyberte krajinu


ESPD-N